Phiên họp thứ 47 UBND tỉnh: Đánh giá nhiệm vụ quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II và thảo luận một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

06-04-2021 16:46

Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phiên họp thứ 47 là phiên họp đầu tiên UBND tỉnh thực hiện theo phương thức "phòng họp không giấy tờ", với nhiều đổi mới trong việc tham gia đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến, đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể... thể hiện trách nhiệm và sự nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kỳ họp này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II; đồng thời cho ý kiến về một số nội dung báo cáo, chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, cho ý kiến ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm và chất lượng vào các nội dung của Phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 cho thấy: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quý I năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 149,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, bằng 17,83% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu đạt 7,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ, bằng 27,5% kế hoạch cả năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.831 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, bằng 24,6% dự toán cả năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chính trong vụ Xuân 2021 ước đạt 44,2 nghìn ha, tăng 0,12% so với cùng kỳ, bằng 97,8% kế hoạch; cấp mới đăng ký kinh doanh cho 194 doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 2.195 tỷ đồng; cấp mới 02 dự án FDI… Cùng với đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo, nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận vào 04 nội dung của UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bao gồm: Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp
trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Ngoài các nội dung trên, có 10 báo cáo, đề án, tờ trình, quyết định được các đại biểu tự nghiên cứu và cho ý kiến thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, đó là: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; thực hiện các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; thực hiện các dự án thuộc Khu du lịch hồ Núi Cốc; phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025; quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao tỉnh; mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường...

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Phiên họp cũng như gửi qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng các ý kiến, đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện. Đối với các chỉ số, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt được của quý I năm 2021 là tương đối khả quan, nhưng cũng không được chủ quan, nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa… mà cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu ngành Thuế cần tăng cường quản lý các nguồn thu, nhất là từ khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó có đất và các nguồn thu trong hoạt động xây dựng, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Đối với tuyến đường động lực liên vùng Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ ngân sách cho tỉnh Thái Nguyên để triển khai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung chuẩn bị thật tốt các nguồn lực, điều kiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai có hiệu quả dự án. Về một số báo cáo, đề án, chương trình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung có chất lượng, ngắn gọn, chuẩn bị công phu có hình ảnh trực quan, sinh động để báo cáo xin ý kiến tại các hội nghị tới đây. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao hơn nữa tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực và hành động quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trần Nhung - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1825

Tổng truy cập: 6960

PHƯỜNG TÚC DUYÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 13, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên,, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thế Thuận

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Túc Duyên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803854412
  • tucduyen@thainguyencity.gov.vn