Công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc phường Túc Duyên năm 2020

05-10-2020 15:04

UBND phường Túc Duyên công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Xem tại đây./.

/documents/3026438/0/QUY%E1%BA%BET+%C4%90%E1%BB%8ANH+V%C3%80+C%C3%94NG+KHAI+NI%C3%8AM+Y%E1%BA%BET+H%E1%BB%98+NGH%C3%88O.pdf/ee28afc8-00f8-4ffd-b4f2-8e795bf6590f

Việt Ngọc
VHXH

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2021

Tổng truy cập: 6966

PHƯỜNG TÚC DUYÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 13, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên,, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thế Thuận

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Túc Duyên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02803854412
  • tucduyen@thainguyencity.gov.vn